O nama

Poduzeće Bitumont cpn bavi se izvođenjem specijalističkih radova na izgradnji i sanaciji prometnica i cestovnih objekata od kojih možemo izdvojiti:

 • Ugradnju elastičnih kontinuiranih bitumenskih prijelaznih naprava tipa THORMA JOINT i SILENT JOINT
 • Vađenje svih vrsta dotrajalih naprava i uređenje korita za ugradnju novih
 • Sanaciju pukotina u asfaltnom zastoru
 • Ugradnju zaštitnih rebara za zaštitu asfalta u zoni prijelaznih naprava

Bitumont cpn u trgovačkom programu nudi niz proizvoda za izvođenje specijalističkih radova u cestogradnji renomiranih svjetskih proizvođača kao što su:

 • TOK-PLAST – polimerizirana bitumenska masa; koristi se za trajno spajanje habajućeg sloja asfalta u novogradnji (novi-novi).
 • TOK-BAND-SK – samoljepiva bitumenska traka, koristi se za brtvljenje fuga na spojevima asfalt-asfalt (stari-novi), beton-asfalt i asfalt-željezo.
 • TOK-RIEGEL – polimerizirana bitumenska masa, koristi se za brtvljenje fuga na spojevima asfalt-asfalt, asfalt-beton i asfalt-željezo.
 • TOK-TAPE – samoljepiva bitumenska brtvena traka; koristi se za brzu i jeftinu sanaciju otvorenih spojeva i pukotina na asfaltnim zastorima. Primjenjuje se na manjim površinama. TOK TAPE traka može se koristiti za sanacije pukotina širine do 5 mm.
 • TOK-FILL – hladna smjesa, sastoji se od kamene frakcije 2/5 ili 2/8, bitumena i aditiva; koristi se za ispunjavanje udarnih rupa i drugih oštećenja na kolniku ili drugim prometnim površinama.
 • TOK-CRETE 45 – brzovezujući reparaturni mort za sanaciju betonskih površina – postiže 90% čvrstoće uz 4,2% površinske vlažnosti nakon 3 sata od ugradnje.

TOK Band ugradnja

Bitumont

Misija
Vrhunskom kvalitetom, pouzdanošću i poštovanjem najviših standarda društveno odgovornog ponašanja osigurati dugoročno zadovoljstvo naših zaposlenika, naručitelja, dobavljača i poslovnih partnera.
Vizija
Kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu i razvoj proizvoda, strojeva i opreme te edukacijom zaposlenika postati značajan sudionik na regionalnom tržištu.

Objekti na kojima smo izvodili radove:

 • Autoceste u RH – Naručitelji: Hrvatske Autoceste; Autocesta Zagreb – Macelj
 • Državne ceste – Naručitelji: Ispostave Hrvatskih cesta
 • Županijske ceste – Naručitelji: Županijske uprave za ceste