slika

Dobro došli na Bitumont

Poduzeće Bitumont CPN bavi se izvođenjem specijalističkih radova na izgradnji i sanaciji prometnica i cestovnih objekata od kojih možemo izdvojiti:

  • Ugradnju elastičnih kontinuiranih bitumenskih prijelaznih naprava tipa THORMA JOINT i SILENT JOINT
  • Vađenje svih vrsta dotrajalih naprava i uređenje korita za ugradnju novih
  • Sanaciju pukotina u asfaltnom zastoru
  • Ugradnju zaštitnih rebara za zaštitu asfalta u zoni prijelaznih naprava

Pročitaj više

BITUMONT cestovne prijelazne naprave d.o.o.
Ivana Šibla 11,
10 000, Zagreb
Phone: +385 1 6313-542
Fax: +385 1 6313-542
Web: www.bitumont-cpn.hr
KONTAKTIRAJ NAS

Imate dodatnih pitanja ?

Kontaktirajte nas!

KONTAKTIRAJ NAS

Objekti na kojima smo izvodili radove

  • Autoceste u RH – Naručitelji: Hrvatske Autoceste; Autocesta Zagreb – Macelj
  • Državne ceste – Naručitelji: Ispostave Hrvatskih cesta
  • Županijske ceste – Naručitelji: Županijske uprave za ceste